Sunday, Oct 02nd

Sist oppdatert:07:40:10 AM GMT

Du er her: Drift av anlegg Sikkerhet inkl HMS
Banner
Banner
Banner
Banner

Sikkerhet inkl HMS

Oppfyller du loven og er du beredt når skader skjer?

forstehjelpHar du førstehjelpsutstyr på plass og kan du behandle forskjellige skader som kan oppstå på mennesker som arbeider, rir/kjører hest eller er på besøk?

Les mer …

Hvordan sjekke brannslukningsapparatet

slukningsapparatVinterhalvåret er dessverre tiden for branner. Et apparat som kan hindre en liten brann i å bli stor er brannslukningsapparatene. Disse skal eier sørge for er tilgjengelig og at de fungerer til en hver tid. Gjør de ikke det kan forsikringsutbetaling bli redusert og man kan få storbrann.

Les mer …

Plikt å fange mus og rotter

skadedyr_bekjempelseGnagere kan skape store problemer i stallen. De kan gjøre store skader på bygg, utstyr og være en smittefare for dyr og mennesker. Forskrift om skadedyrbekjempelse gir eier plikt til både forebygging og utrydning. En katt er et hyggelig tiltak, men ikke godt nok.

Les mer …

HMS plan – Kapittel 5

loverI flere artikler har Stallmestern sett på hvordan man kan bygge opp en dokumentasjon som vil ivareta krav i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften. I forrige artikkel lagde vi en HMS plan og så på grunnlaget for den. I denne artikkelen skal vi se på hvordan man skal oppnå alle målene i HMS planen.

Les mer …

HMS plan – Kapittel 3 og 4

loverForskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften, sier man skal ha en systematisk dokumentasjon over arbeidet med HMS. I denne artikkelen beskriver vi kravet om en HMS plan for stedet for å redusere risiko og grunnlaget for denne planen.

Les mer …

HMS plan – Kapittel 1 og 2

loverForskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften, sier man skal ha en systematisk dokumentasjon over arbeidet med HMS. I denne artikkelen beskriver vi kravet om kontaktopplysninger, organisasjonskart, lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder.

Les mer …

HMS plan på alle steder

loverHelse, miljø og sikkerhet (HMS) er noe man hører nevnt ved forskjellige anledninger, men som man tenker at noen andre tar seg av. De fleste steder skal derimot ha en HMS plan og alle skal da medvirke til og få opplæring i planen. Hva er så en HMS plan?

Les mer …

Har din stall gjennomført en ROS analyse?

takrastpalommedalen

I løpet av seminaret som ble avholdt på Bjerke om kvalitetsikring i hestebransjen, ble det nevnt kravet om risikoanalyser i forhold til anlegget, aktivitet og arbeid som foregår på stedet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ble nevnt som en metode.

Les mer …

Krav til kiosk, kafe og restaurant

kioskDriften av en kafée, kiosk eller restaurant er forskjellig på en del punkter, men felles for dem alle er at flere lover og forskrifter setter en del krav for kjøkkenets standard, hygiene og arbeidsforhold.

Les mer …

Internkontroll i kafeteria og kiosken

Forskriften om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, sier at man skal ha en internkontroll plan dersom man behandler og selger matvarer. En slik plan skal være skriftlig og alle rutiner og avvik skal dokumenteres slik at mattilssynet kan kontrollere at alle lover og regler etterkommes.

Les mer …

Påbud om stoffkartotek

På et hesteanlegg er det ofte mange forskjellige kjemikalier og biologiske materialer i bruk. Dette er produkter som ved feil bruk kan gi skader på mennesker og dyr. Det er derfor påbud etter lover og forskrifter at man skal ha en plan for oppbevaring og bruk av disse.

Les mer …

Sjekk elektrisk anlegg før kulda setter inn

Det er dessverre slik at når kulda kommer så blir det flere branner i staller og anlegg. En av hovedgrunnene til dette er at vi skrur på ovner, vifter og lamper som har stått stille et halvt års tid og kan således ha fått potensielle brannfarlige skader.

Les mer …

Har stallen et katastrofe team (HKT)

Har stallen et Heste Katastrofe Team (HKT)? Det er ikke noe man ønsker å bruke, men det kan skje større ulykker på stedet selv om man har en plan for alt. Dersom det skjer er det bra å ha klart en HKT gruppe.

 

Les mer …

Beredskapsplan for større ulykker

 

Har stallen en beredskapsplan for større ulykker? Det er alltid en fordel å lage planen før noe skjer – det er ofte slik at man tenker på slikt først etter at ulykken er ute.

 

Les mer …

Brannskap bør alle ha

Norsk Hestesenter har noe som flere anlegg burde hatt. De har nemlig ett eget brannskap i et nabobygg til stallene. Dersom det brenner så har man tilgjengelig alt man trenger for å hjelpe hestene ut av stallen.

 

Les mer …