Sunday, Oct 02nd

Sist oppdatert:07:40:10 AM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge Bondeboka med god oversikt til hesteholdere
Banner
Banner
Banner
Banner

Bondeboka med god oversikt til hesteholdere

bondebokaLandbruksavdelingen til Statsforvalteren i Vestland, har laget en nettside som heter bondeboka. Den gir en god oversikt over viktige spørsmål knyttet til en gård, med fokus på landbruk i fylket. Et av kapitlene gjelder derimot hele landet og omhandler lover og forskrifter rundt hestehold. Alt er kortfattet og oversiktlig.

Landbrukskontoret til Statsforvalteren Vestland er opptatt av å bistå med opplysning. De har laget en nettside som kaldes Bondeboka. Der kan man finne svar på spørsmål rundt det å eie og drive en gård.

Tidligere har de laget en oversikt rundt hestemøkk og nå kommer Bondeboka med en egen oversikt over alle regler og lover rundt hestehold.

Tema for hestehold er driftsformer, tilrettelegging, meldeplikt, oppstart og krav til hestehold, håndtering av hestegjødsel, ferdsel, slakt og avlivning av hest.

Alt er skrevet kortfattelig og enkelt forklart. Stallmestern har bistått til gjennomlesning på begge oversiktene.

 

Les kapittelet om Hestehold her

Les hele bondeboka her