Sunday, Oct 02nd

Sist oppdatert:07:40:10 AM GMT

Du er her: Nyheter Offentlige Norge Nå kan du ri over innmark – Endringer i friluftsloven
Banner
Banner
Banner
Banner

Nå kan du ri over innmark – Endringer i friluftsloven

hest_paa_turNå kan du ri på en vei eller opparbeidet sti over innmark som leder til utmark hele året. Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endring i frilutsloven og straffeloven. Formålet med endringene er å styrke allemannsretten, slik at det blir lettere for befolkningen å få tilgang til og oppleve naturen.

Det har i lengre tid blitt arbeidet for en endring i friluftsloven. Til i dag har det ikke vært lov å ri på innmark uten grunneiers tillatelse. Veldig mange steder er det den eneste veien inn til utmark der man kan ri, slik at forbudet har vært til hinder for allemannsretten i utmark.

- Du kan nå gå til fots på sti eller vei over innmark for å komme til utmark.

- Om du rir, har kløvhest, sykler, bruker kjelke, el.l. kan du ferdes på vei eller opparbeidet sti (NB forskjell på sti og opparbeidet sti) over innmark for å komme til utmark.

Det er derimot ikke lov om det er organisert aktivitet som for eksempel en rideklubb som bruker vei eller sti fast. Da må man fortsatt ha tillatelse fra grunneier.

Ferdselen er tillatt hele året, men sti og vei må ikke gå igjennom gårdsplass, over hustomt eller på annen måte fortrenge eller gi eier/bruker ulemper.  I slike tilfeller kan kommunen og fylke forby ferdsel. Grunneier selv kan forby ferdsel om ferdselen gir nevneverdig skade.

Skilting, stengning eller annen vanskeliggjøring for ferdsel av lovlig sti eller vei over innmark er ikke lov, med mindre det tjener eiers berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allemannsretten.

Les alle punktene som er endret her.

 

Forarbeidet til lovendringen

I høringsrunden kom det inn mange kommentarer rundt forslaget. Dette gikk på faren ved spredning av floghavre, skader på stier og veier, samt fare for ulykker mellom landbruksmaskiner og publikum. Ønske om periodestengning, fritak for ansvar for de som ferdes over innmark og kjøring med hest og vogn er andre punkter.

Les mer om forarbeidet her.