Thursday, Jan 18th

Sist oppdatert:01:20:42 PM GMT

Du er her: Bygg og anlegg Baner Bygging av ridebane
Banner
Banner
Banner
Banner

Bygging av ridebane

Bygging_av_ridebaneEn ridebane skal gi hesten de beste muligheter for å prestere uten å få skader på kort eller lang sikt. Banen skal samtidig gi rytter og hest så gode forhold som mulig for utførelsen av de øvelsene som de skal gjennomføre. I tillegg vet alle som rir at man ønsker en bane som ikke støver på varme dager og som har store vanndammer når det regner.

 

Det å anlegge en ridebane er noe det ikke finnes en fasit på. Det er så mange faktorer som avgjør resultatet på banen. Klimaet i Norge setter også banene på store prøvelser slik at en god bane på en varm sommerdag kan være et mareritt en kald vinterdag.

Standard oppbygging

Stort sett har en god ridebane en standard oppbygging. Den består av et bærende og drenerende lag, et justeringslag og et topplagg. Fra det utgangspunktet til en ferdig bane, er det derimot mange muligheter. Det være seg alt fra å droppe et lag til bruk av duk, helning på banen, typer av stein, grus, sand, bruk av fiber, bark, m.m.

Ridebanebunn_der_vannet_ikke_renner_bort_med_en_gangLager man en ridebane inne eller ute så blir det som oftest noen forskjeller. Det viktigste for en utebane at den er godt drenert. For en innendørsbane er det viktigste at man isolerer og bygger banen slik at man har minst mulighet for at bunnen fryser om vinteren.

Det første man må gjøre ved planleggingen av en bane, er å ta utgangspunktet i grunnen på stedet og hvilket budsjett man har til rådighet.

Billig bane på et jorde kan lages ved at man tar av topplaget på jordet, skraper bunnen slik at det blir fall på bakken for deretter å legge på sand og gjerne bark. Dette er en billig og enkel bane som vil fungere i perioder, men som vil kunne gi mange utfordringer ved regn og frost, i tillegg til at barken på sikt vil bli til jord.

En noe dyrere bane lager man ved først å legge et drenerende og avrettende gruslag. Mange bruker subbus til denne avrettingen, men det kan ofte bli for tett slik at vannet ikke renner igjennom. Dette er viktig selv om man har et godt fall på banen. På toppen legger man så et topplag av sand og bark, gummibiter, fiber, m.m.

Ute_ridebane_med_fiberDen dyreste banen får man ved å grave ordentlig vekk jorden for så å legge et solid drenerende og bærende lag på minimum 20 cm grov stein. Videre et justeringslag og deretter ett topplag. I slike tilfeller bruker man gjerne en til to lag duk.

Duk er noe man med fordel kan bruke der man har flere lag med stein og sand. Dukenes kvalitet har blitt bedre og bedre med årene, men over lang tid vil en duk tette seg i porene og dermed minske sin funksjonalitet. Allikevel er dette å anbefale.

Fall og drenerende avrettingslag er viktig

Drenering av ridebanen er som nevnt en viktig faktor for å lykkes med en ridebane. For å lykkes, må det nederste laget ha en helning på 3-7 grader. Dette kan være enten fra kortside til kortside, fra langside til langside eller at man har det høyeste punktet på midten og fall til to eller alle fire sider. Har man fått til det nederste laget med riktig fall vil de neste lagene lettere få samme fall.

En stor fordel er om man tar seg råd til å drenere bunnen med dreneringsgrøfter og rør i tillegg til kantene. Da kan man med fordel lage fallet i grunnen mot de enkelte rørene. Alt samles i en kum.

vann_som_blir_liggende_er_ikke_gyAnbefalningen på avrettnings lagets tykkelse  varierer fra 6 til 20 cm og fra  0-4 mm knust stein til singel. Ofte bruker man betegnelsen subbus, men snakk med firmaet som leverer massen at det de leverer ikke blir for tett slik at vannet ikke siger igjennom. Selv om man har et godt fall vil man ofte få en del vanndammer om vannet blir liggende pga avrettningslaget.

Et stabilt underlag er viktig. Om man har råd så kan en god løsning være å legge hullmatter av gummi over hele banen. Disse erstatter duken og fylles med sand som gir hele banen en jevn og stabil masse. Mattene fås levert med gjennomgående hull eller uten for innendørsbruk som for eksempel på store innendørs stevner som Oslo Horse Show og Artic Equestrians Games. Bruker man matter kan topplaget være noe tynnere slik at man vil spare inn noen kroner på det.

Mengden sann etter type bunn man lager

Topplaget på en ridebane består stort sett av sand i 0-2mm. Hvor mye sand man legger med en gang er avhengig av om man blander inn andre produkter i sanden. Blander man inn fiber legges det som regel opp mot 12-14 cm med en gang. Legger man kun sand på banen kan man starte med noen cm og legge på mer ettersom tiden går. Etter et par år vil man da komme opp i ca 12-14 cm. Grunnen er at man ikke skal få en for løs og dyp bane, men at banen skal få sette seg etter vært som man rir på den. Det er viktig at denne fastheten gjelder alle lagene som legges på.

Det_finnes_utallige_strrelser_og_typer_stenSandtypen er en viktig faktor. Det finnes nemlig mange typer sand pga mineralene i sanden. Er den av en ”løsere” bergart så knuses den fortere til støv av hestetramp og banen blir da fort alt for hard og kan støve mer. Rundt om i Norge er det mange sandtak som tilbyr sand til ridebaner, men noen firmaer har spesialisert seg på ridebaner og markedsfører at de selger sand fra en bergart som består av harde bergarter og holder derfor bedre i lengden.

En annen faktor er forskjellen på behandlingen av sanden. Noen typer sand er ikke rund men mer kantete og kan binde bedre enn helt runde. Om man får levert en sandtype som har mye knust sand i seg vil man fra starten av få en hardere bunn enn om sandkornene hadde tilnærmet lik samme størrelse. Blir sanden for kornete vil den ha vanskelighet med å binde seg sammen ved tilførsel av vann. Man bør derfor se på og kjenne på sanden før man kjøper.

Luft og svikt ved hjelp av innblanding av produkter i sanden

Det som skaper svikt i sanden er produkter man blander inn og som gir luft til massen. De siste årene er forskjellige typer fiber blitt brukt mye. Den kan fås i forskjellige farger og størrelser til det behov man måtte ha. Noen firmaer leverer den som restprodukt fra tepper, mens andre leverer den som spesiallaget for formålet. Tradisjonelt bruker man bark, men den råtner og lager bunnen mer jordete over tid. Noen steder bruker man gummi produkter og plast men det kan fort gjøre at banen får en for stor fjæring. På markede er det mange firmaer som leverer disse tilleggsproduktene.

Sand_med_barkValsing_av_bane_gir_en_fast_baneNy_bunn_p_utebanen_i_Drammen

Mengden man blander inn og størrelsen på det man blander inn må ikke bli for mye og for stort. Da vil dette flyte opp til toppen istedenfor å blande seg inn i sanden. Viktig er det å tenke på at en del kunstprodukter er spesialavfall og koster mye å bli kvitt om bunnen skal byttes en del år senere. Noen produkter må heller ikke inn i ridehallene, men er kun til utendørsbruk da de kan lukte og gi fra seg partikler som ikke er bra for hester og mennesker. Snakk med leverandøren du bruker om disse tingene.

Fiberbund_oppbygging_fra_KubberdGeopad_og_Fiber_fra_WalberFiber_innblandet_i_sandbunnen_gir_en_fin_bane

Voks eller vann

Det som binder bunnen sammen er vann eller voks. Voks gir en stabil og jevn bunn på en enda bedre måte enn vann. Voksbunner gir derimot et så solid feste for hester at mange er blitt bekymret for beina til hestene som går på voksbunn daglig. Gummi_innblandet_i_utebaneGummi_og_voks_i_ridebunnen_til_KubberdSnakk dermed med leverandøren av voksbunnen slik at du får en blanding som tilpasses om det er en treningsarena eller en konkurranse arena som skal lages. Hva som brukes av voks varierer også fra firma til firma noe man bør være klar over.

Vanning av ridebaner omtales i andre artikler, men det finnes alternative vanningsanlegg som man kan vurdere før man bygger. Det finnes vannrør som legges i bunnen og som dermed gir vann til ridebunnen undenifra. På markede finnes det også et vanningssystem der hele bunnen ligger i et vanntett basseng som fylles etter behov slik at massen får en jevn fuktighet.

Frost i bakken bør unngås innendørs

Til innendørsbaner kan det være smart å ta med i betraktningen en evt. isolering av bakken rundt ridehallen. Dette hindrer kulda fra og ”krype” inn under veggen av hallen og inn på banen. I en ridehall kan man lettere bruke underlaget man allerede har på stedet og bygge banen på det. Et annet alternativ er å støpe en isolert betongsåle som belegges med stabiliseringslag og topplag. På den måten får man en bane som vil gi frostfri, jevn og stabil bunn året rundt.

Fiberbunn_hos_Stall_LarosoOppsummering

Summen av alle faktorene over gjør at man ikke kan gi en konkret fasit på den perfekte ridebanen. Det kreves gode samtaler med leverandøren, lokale forhold og en god oppfølging i etterkant.

Husk og lag fundament for gjerde stolper mens grovarbeidet på banen gjøres.

På Hest.no har stallmestern svart på forskjellige spørsmål fra leserne om bygging av ridebaner. Les dem på hest.no

 

 

 

Husk_daglig_mkkingStell banen like godt som hesten.

Når man har banen bygget så er det viktig at den har daglig vedlikehold. Møkk må fjernes, den må vannes, sloddes og harves etter behov. Tilfør masse, ta vekk masse, rak sporet, osv. Følger man ikke opp vil levetiden på banen reduseres betraktelig og sjanser for skader på hesten blir større for vær dag.