Sunday, Oct 02nd

Sist oppdatert:07:40:10 AM GMT

Du er her: Drift av anlegg Sikkerhet inkl HMS HMS plan på alle steder
Banner
Banner
Banner
Banner

HMS plan på alle steder

loverHelse, miljø og sikkerhet (HMS) er noe man hører nevnt ved forskjellige anledninger, men som man tenker at noen andre tar seg av. De fleste steder skal derimot ha en HMS plan og alle skal da medvirke til og få opplæring i planen. Hva er så en HMS plan?

De fleste som jobber i Norge må forholde seg til internkontrollforskriften eller forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter som den offesielt heter. Den sier at det er en plikt for den ansvarlige at internkontrollforskriften overholdes, men at de ansatte skal medvirke.

 

Målet med HMS arbeid er enkelt sagt, å sikre at de ansatte og miljøet ikke blir skadet på kort eller lang sikt. En systematisk HMS plan skal derfor passe på sikkerheten til de ansatte og miljøet generelt ikke tar skade av driften.

 

Alle steder som er bundet av forskriften, må derfor lage en HMS plan (perm) som skal være systematisk og i daglig bruk.

Denne planen skal være tilgjengelig for alle til en vær tid og kan bygges opp som følger:

 

  1. Kontaktopplysninger og organisasjonskart
  2. Lover, forskrifter og retningslinjer
  3. HMS planer utarbeidet på stedet
  4. Grunnlaget for planene – Risikoanalyse, vernerunde, medarbeiderundersøkelser, o.a.
  5. Planer for stedet. Brann, 1.hjelp, hygiene, regler og rutiner
  6. Dokumentasjon på kontroller, rutiner, avvik, referater, m.m.
  7. Stoffregister
  8. Årsrapport

 

Stallmestern.no vil i flere artikler komme mer i detalj innom de enkelte punktene i en slik HMS plan.

 

Se forskriften her.