Friday, Dec 03rd

Sist oppdatert:01:29:38 PM GMT

Du er her: Drift av anlegg Sikkerhet inkl HMS Har stallen et katastrofe team (HKT)
Banner
Banner
Banner
Banner

Har stallen et katastrofe team (HKT)

Har stallen et Heste Katastrofe Team (HKT)? Det er ikke noe man ønsker å bruke, men det kan skje større ulykker på stedet selv om man har en plan for alt. Dersom det skjer er det bra å ha klart en HKT gruppe.

 

 

En HKT gruppe er tenkt å kunne trå til under og etter en ulykke. Det er nemlig slik at under en ulykke så skjer det mye som skal håndteres der og da, men vel så viktig er oppfølgingen i etterkant.

 

På et anlegg kan det oppstå brann, byggetekniske skader som for eksempel at et gulv gir etter, oversvømmelser, ras, skogbrann som gjør at man må evakuere stallen, større skader ved ridning, ridehall som raser sammen, stengning av brannvesen, mattilsyn, arbeidstilsyn eller kommunen og andre hendelser.

 

Det er vanskelig å forberede seg for alt, men dersom man har et team på for eksempel 6 stykker, litt avhengig av størrelsen på anlegget så kan man være noe mer beredt.

 

Arbeidsoppgavene kan justeres til flere eller færre personer men her er en løsning:

 

-         Ansvarlig for koordinering av ulykken, hjelpearbeidet og tiden etterpå

-         Ansvarlig for hestene under og etter ulykken

-         Ansvarlig for ansatte, brukere og andre kunder

-         Ansvarlig for presse

-         Ansvarlig for oppfølging opp mot myndigheter

-         Ansvarlig for økonomi og kontakt med forsikringsselskap