Friday, Jun 05th

Sist oppdatert:08:47:40 AM GMT

Du er her: Hjem

Sikkerhet inkl HMS

Det hender nesten daglig at hester eller mennesker skades i Norge. Heldigvis går det som regel bra, men mange av disse ulykkene kunne vært unngått med litt bedre planlegging og oppfølging. Arbeidsmiljøloven setter krav til arbeidsgiver og arbeidstaker. Forskrift om velferd for hest sier noe om hestens sikkerhet. Vi vil på disse sidene omtale HMS (Helse miljø og sikkerhet) arbeid, sikkerhet for hestene, kunder og bygg. I tillegg vil denne siden innholde sikkerhet for hester og bygg i form av sykdomer for hest, skadedyr i bygg, tyveri, brann, m.m.

Oppfyller du loven og er du beredt når skader skjer?

forstehjelpHar du førstehjelpsutstyr på plass og kan du behandle forskjellige skader som kan oppstå på mennesker som arbeider, rir/kjører hest eller er på besøk?

Hvordan sjekke brannslukningsapparatet

slukningsapparatVinterhalvåret er dessverre tiden for branner. Et apparat som kan hindre en liten brann i å bli stor er brannslukningsapparatene. Disse skal eier sørge for er tilgjengelig og at de fungerer til en hver tid. Gjør de ikke det kan forsikringsutbetaling bli redusert og man kan få storbrann.

Plikt å fange mus og rotter

skadedyr_bekjempelseGnagere kan skape store problemer i stallen. De kan gjøre store skader på bygg, utstyr og være en smittefare for dyr og mennesker. Forskrift om skadedyrbekjempelse gir eier plikt til både forebygging og utrydning. En katt er et hyggelig tiltak, men ikke godt nok.

HMS plan – Kapittel 5

loverI flere artikler har Stallmestern sett på hvordan man kan bygge opp en dokumentasjon som vil ivareta krav i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften. I forrige artikkel lagde vi en HMS plan og så på grunnlaget for den. I denne artikkelen skal vi se på hvordan man skal oppnå alle målene i HMS planen.

HMS plan – Kapittel 3 og 4

loverForskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) eller ofte kalt intern kontroll forskriften, sier man skal ha en systematisk dokumentasjon over arbeidet med HMS. I denne artikkelen beskriver vi kravet om en HMS plan for stedet for å redusere risiko og grunnlaget for denne planen.

Side 1 av 3